Forside

Du kan nu støtte arbejdet med at bevare pumpemølle ved at købe en model.


Send en sms til 30299052 med dit ønske, de kan fås i 10, 15, 20 cm højde. Prisen er 12,50 kr./højde cm. som skal indbetales på MobilPay 110153.


 


Visionsplan for

Bogø pumpemølle

2019 - 2024

 

Udover at istandsætte en 150 år gammel pumpemøllen, så den får nyt liv, vil vi arbejde med at give børn og voksne viden og indsigt i natur, historie og videnskab.

Bogø Pumpemølle er et helt unikt sted med en særlig natur i et landskab, der fortæller om overgangen fra fjord til opdyrket land.

Vi vil formidle viden om denne særlige natur og Danmarks fjordnatur generelt.

Det er med til at give vores gæster en større forståelse for natur, miljø, historie, geologi, geografi, og kultur.

Vi vil skabe et tilbud der klart adskiller sig fra andre lignende tilbud, vi ønsker at give et tilbud til vores gæster, der ønsker kvalitet i oplevelserne.

 

Denne visionsplan er udarbejdet i samarbejde med aktører i lokalområdet, både private og offentlige.

 

Bogø Pumpemølle ligger på diget mellem Odense fjord og fjordmarken ca. 15 km fra Odense, på grænsen til et af Fyn største fuglebeskyttelses områder. Et område hvor vi har en havørnerede på øen Leammer 900 meter fra møllen.

 

En istandsat mølle vil give nyt liv med udkigstårn til ornitologisk interesserede og et observatorie til astronomisk interesserede. Tårnet med dens faciliteter skal også kunne understøtte undervisningen af udskolingselver / gymnasieelever mf.

 

Vi vil fortælle om bygning af diger, pumpemøllen og om de dramatiske stormflodsberetninger og om klimaforandringerne, med havstigning, og flere kraftigere storme.

 

Vi vil også fortælle om forskernes arbejde med at genplante ålegræs i Odense fjord, og de miljømæssige udfordringer der er i Odense fjord med tilstrømning af næringsstoffer fra landbrugets agerjord. Landbrugets arbejde med at etablering af minivådområder til rensning drænvandet hvorved man reducerer tilstrømning af næringsstoffer, så miljøtilstanden kan forbedres i Odense fjord.Hvis du ønsker at støtte bevarelse af Bogø Pumpemølle, kan du benytte foreningens MobilePay nr. 110153


Ønsker du at blive medlem af foreningen Bogø Pumpemølle kan du sende en sms til 30299052 med oplysning om navn, telefonnr. og mailadresse. Kontingentet er 100 kr. pr. år.